Serveis de control de plagues a tota Cataluña

A Servicris estem especialitzats en tractaments professionals per a la desinfecció, dilució i desratització. Solventem aquests problemes de la forma més ràpida i causant les menors molèsties als nostres clients

Sectors d’ actuació destacats

 • Hostaleria
 • Restauració
 • Indústria alimenticia
 • Indústria farmacèutica
 • Instal·lacions de logística
 • Administració de finques
 • Fleques
 • Clíniques i hospitals
 • Residències

Contactar amb el departament de control de plagues

  He llegit i accepto la Política de privacitat

  No vull rebre cap altra informació comercial de Servicris

  Nostra metodologia de treball

  A Servicris, S.L. som una empresa especialitzada en tot allò relacionat amb els tractaments professionals per a desinfecció, desinsectació i desratització.

  El nostre objectiu és oferir aquests serveis de control de plagues per resoldre aquest tipus de problemes de la forma més ràpida i causant les menors molèsties possibles als nostres clients.

  Des de la nostra seu operativa a la província de Barcelona, oferim servei de control de plagues arreu de Catalunya, no només a particulars, sinó també a empreses i professionals, centres sanitaris, centres d’ensenyament, indústria alimentària, etc.

  En els últims anys hem realitzat un important esforç per ajustar els nostres tractaments als temps que corren, aconseguint la millor relació qualitat preu, retallant els costos per oferir els serveis de desinfecció, dilució i desratització els més barat possible i sempre amb la millor qualitat.

  Cada instal·lació a controlar requereix una actuació i mesures concretes a avaluar pels nostres tècnics especialistes en control de plagues, en funció de la plaga a tractar, de la zona i tipus d’instal·lació.

  La nostra metodologia de treball, basada en un programa CIP (Control Integrat de Plagues), implica la utilització de tots els recursos necessaris mitjançant procediments operatius estandarditzats per minimitzar els perills que pot ocasionar la presència de plagues. El Control Integrat de Plagues (CIP) implica la realització de tasques de forma contínua, preventiva (s’avança a la incidència de les plagues) i organitzada i està interrelacionat amb els nostres sistemes de control de qualitat. A diferència del control tradicional (control reactiu), el CIP és un sistema preventiu que s’avança a la incidència de les plagues.

  Amb el Control Integrat de Plagues es dissenya un programa on s’integren totes les mesures possibles d’actuació (siguin físiques o químiques) per obtenir el millor resultat possible sense afectar els aliments, altres éssers vius o el medi natural.

  Serveis de control de plagues que oferim

  Desinsectación

  Eliminació de certes espècies d’ artròpodes nocius en un determinat ambient.

  Podem trobar-nos amb insectes i/o plagues de totes les formes, textures i colors. Només un tècnic especialitzat en control de plagues podrà trobar la solució al problema.

  Cada plaga d’insectes requerirà una actuació concreta, els nostres tècnics de control de plagues valoraran el millor dels tractaments i buscaran les mesures menys molestes per als clients en dissenyar el pla d’actuació del Pla Integral de Plagues (CIP).

  Generalment es necessiten uns 45 minuts per realitzar un tractament de desinsectació adequat de i habitualment no resulta necessari que la gent surti dels habitatges o negocis. El tractament sol ser a base d’esquer en gel insecticida, que és el que ofereix les millors garanties d’eliminació i neteja i el que menys molèsties genera.

  Desinfecció

  Eliminació de diferents tipus de microorganismes perjudicials per a la salut pública, mitjançant mètodes físics o químics per tècnics qualificats especialitzats en control de plagues.

  Desratització

  Eliminació de plagues de rosegadors d’ un determinat ambient per raons de salut. Les rates suposen un risc per les malalties transmeses a l’ésser humà (febre, hatavirus, al·lèrgies diverses, triquinosi, etc.), a més poden contaminar l’aigua, els aliments, les mercaderies, etc.

  Principals plagues a Catalunya

  D’ entre les principals plagues que se solen trobar a l’ àrea de Catalunya destaquen les següents:

  Plagues de paneroles

  Hi ha diversos tipus de paneroles, entre els més importants podem destacar aquestes tres espècies: panerola alemanya, panerola oriental i panerola americana. Totes comporten un risc important per a la salut.

  Les paneroles pertanyen a l’ordre Dictyoptera, cada tipus de panerola té mida, color i ubicació diferent.

  Panerola americana (Periplaneta americana): Espècie de panerola de major grandària, de color marró ocre uniforme, la seva mida és de 28 a 50 mm. Es tracta d’una espècie cosmopolita, el nombre d’ooteques és d’unes 30 amb 15 ous per cadascuna, necessiten 12 mesos per al seu desenvolupament. La ubicació d’ aquestes paneroles és subterrània: clavegueram, calderes, banys, etc.

  La presència de la panerola americana (periplaneta americana) va aconseguir portar un control estricte sobre la població, a causa del risc de transmetre salmonel·losi, problemes al·lèrgics, etc. A més, poden transportar fongs i contaminar aigua i aliments.

  Panerola oriental (Blatta oriental): És de color marró fosc, els mascles tenen les ales més curtes que l’abdomen i les femelles les tenen més reduïdes. La seva mida és de 24 a 28 mm.

  Són molt freqüents dins de les cases on busquen llocs calents, humits i amb aliments. La seva ubicació és per tant domèstica: cuinetes, patis, soterranis, banys, escombriaires, canonades, desguassos, etc.

  Mengen de tot, fins i tot poden rosegar llibres. Es reprodueixen tot l’any, la incubació dura unes 8 setmanes i el desenvolupament uns 7 mesos.

  Panerola alemanya (Blatella alemanya): La més petita de las 3 espècies, mesura de 15 a 20mm, és de color ocre-groguenc amb dues bandes marrons.

  Són freqüents en aliments emmagatzemats. La femella porta l’ooteca fins al moment de l’ eclosió, el dipositen en un lloc protegit. Les femelles produeixen una mitjana 37 ous per cadascuna, completa el seu cicle de 2 a 3 mesos, viuen entre 6 i 8 mesos. Són les típiques cuques de bar i s’ ubiquen principalment en esquerdes i fenedures, part inferior dels mobles, motors elèctrics, maquinària de cuina, calaixos d’ aliments, registres elèctrics, endolls, etc.

  Plagues de rates

  Les rates sempre han representat un problema per a la salut pública, en empreses, habitatges, instal·lacions, etc…

  Les rates transmeten moltes malalties i són animals extremadament resistents que s’adapten ràpidament. El seu sentit del gust i de l’olfacte està molt desenvolupat. S’alimenten de qualsevol cosa i es poden trobar en llocs on hi ha orina, femta i brutícia.

  Els tipus de rates amb què solem trobar-nos a Catalunya són: la rata grisa o rata noruega, i la rata negra. Ambdues són relativament grans, al voltant de 50cm comptant la cua i pesen entre 150 i 500gr.

  En la desratització resulten útils els esquers, trampes de captura i de ressort. El més important és saber què fer i on aplicar el tractament.

  Plagues de xinxes

  Són insectes hematòfags (s’alimenten de sang humana). La seva longitud és de 3 a 7 mm i són de color marró vermellós. Solen trobar-se en llits i voltants i és una de les plagues que millor s’ha adaptat a l’entorn humà gràcies a la seva habilitat per amagar-se i la seva rapidesa per propagar-se i reproduir-se en el nostre clima.

  Es troben en habitatges i hotels, cosa que fa aconsellable revisar els equipatges després dels viatges i també els mobles de segona mà.

  Els xinxes suposen un dels problemes més complexos del control de plagues. És important que el tractament el realitzi un expert en xinxes, ja que s’ ha de tenir en compte el temps de realització del tractament que varia d’ 1 a 5 hores ja que s’ han de preparar prèviament les zones a tractar.

  És important saber la magnitud del problema ja que les femelles de les xinxes posen ous al llarg de tota la seva vida. Produeixen de 2 a 3 ous per dia i cada femella produeix de 400 a 500 ous durant la seva vida. A més, poden romandre gairebé un any sense alimentar-se.

  Altres plagues relacionades amb la dilució: formigues, paparres, vespes, etc.

  Plagas de puces

  Les puces són paràsits que viuen a la superfície d’un hoste. Els humans són hostes alternatius ja que normalment aquest tipus de plagues afecten més als animals domèstics, que són la seva font habitual d’alimentació.

  Les polzes comporten problemes d’al·lèrgies a les picades, tot i que també poden actuar com a hoste d’altres paràsits i patògens nocius tant per a l’home com pers als animals domèstics.

  En el tractament per a l’ eliminació de puces resulta molt important ser meticulós, tenir en compte tots els elements que envolten la zona a tractar i els animals que conviuen amb les persones.

  La solució a aquest tipus de plagues implica fumigacions en zones tancades (quan l’àrea d’afectació és oberta resulta més complicat.

  El tipus d’ insecticida líquid que emprem se selecciona en funció de l’ espai de l’habitatge o del lloc a tractar. Hi ha un termini de seguretat de12 a 24 hores durant el qual no es podrà entrar a la zona del tractament.

  El tipus d’ insecticida líquid que emprem se selecciona en funció de l’ espai de l’ habitatge o del lloc a tractar. Hi ha un termini de seguretat de 12 a 24 hores durant el qual no es podrà entrar a la zona del tractament.

  Plagues de ratolins

  Els Ratolins suposen la més comuna de les plagues a l’ interior dels habitatges. Són de talla petita i d’ aspecte fràgil. Igual que les rates són un risc per a la salut humana per la contaminació dels aliments pels seus orins i femta.

  Acostumen a viure en zones ocultes a l’interior de les nostres llars i negocis, en espais molt petits, són molt ràpids. Mengen de 15 a 20 vegades al dia.

  El mètode millor per evitar aquest tipus de problema és la higiene de la llar. En el seu extermini resulta útil la col·locació d’esquers i trampes. Els ratolins solen morir als 2 o 3 dies d’haver menjat un esquer.