Qui som?

Servicris, S.L., és una empresa de serveis integrals pertanyent a Negreen grup de serveis, líder en el mercat de neteges, compta amb gran experiència en el sector de la neteja i manteniment d’edificis i locals comercials i industrials i centra la seva activitat en la neteja de manteniment, neteja tècnica especialitzada, el manteniment integral i els serveis auxiliars.

La professionalitat de la seva direcció i del seu equip humà, fa que el seu treball sigui catalogat com a excel·lent pels qui el coneixen, sobretot quant a servei, qualitat i preu.

Des de la seva fundació el 1993, Servicris, S.L.  s’ha convertit en una empresa experta en solucions de neteja, desinfecció, desinsectació, desratització i control de plagues.

Des de la seva seu central a Gavà, l’empresa desenvolupa la seva activitat comercial principalment a Catalunya i sobretot al àrea de Barcelona, Garraf i Baix Llobregat.

Treballant amb nosaltres obtindrà sempre una resposta ràpida en la resolució de problemes i en la realització de pressupostos, sempre ajustats a les necessitats del client i al millor preu del mercat.

A Servicris, S.L. ens adaptem sempre a les necessitats dels nostres clients, realitzant la neteja i el manteniment ajustat a les necessitats reals del treball. Els horaris es programen conjuntament amb el client (matí, tarda o nit).

La nostra disponibilitat d’horaris és la més flexible del mercat: 24 hores els 365 dies de l’any, la qual cosa ens permet ajustar-nos a tot tipus d’horaris i treballs. El nostre servei d’atenció al client disposa d’un Call Center que atén les incidències rebudes a través del telèfon 902 550 288. En un termini mai superior a les 2 hores la incidència s’ ha organitzat a través dels nostres departaments de Recursos Humans o de Producció i planificació. El 99% de les urgències se solucionen en un termini inferior a les 24 hores, incloent-hi festius.

Complim escrupolosament totes aquelles lleis i normatives referents al nostre sector: lleis referents a contractació i subcontractació, seguretat social, llei general tributària, prevenció de riscos laborals, lleis mercantils i laborar-los, etc. Cuidem especialment totes les normes relatives a la seguretat i higiene en el treball, tal com preveu l’article 16 del Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/1997).

El nostre compromís mediambiental ens obliga a emprar productes de neteja homologats i respectuosos amb el medi ambient. En aquest sentit, cal esmentar que els nostres treballadors estan preparats per a realitzar un correcte reciclat de residus i deixalles dels diferents tipus de neteja.

Des d’aquesta mateixa pàgina Web vostè podrà sol·licitar pressupost i/o concertar una visita dels nostres comercials sense cap tipus de compromís (sol·licitar pressupost).

El principal objectiu de l’empresa és la satisfacció dels nostres clients, proporcionant un servei de qualitat a preu ajustat. És per això que ens esforcem per estar al dia en tot el referent al sector de la neteja, adaptant-nos a les noves normatives i proporcionant al nostre personal la informació més actual, tant tècnica com sobre prevenció de riscos laborals, aconseguint així ser una empresa moderna, capaç de satisfer les necessitats del client.

Equip tècnic y maquinària

Tenint en compte les necessitats del client quant al tipus de superfície, els residus existents, les condicions de treball, etc., podem escollir la maquinària que millor s’ajusta a cada tasca a realitzar.

Servicris, S.L., disposa d’ una àmplia gamma de maquinària per realitzar tot tipus de neteges automatitzades.

Comptem, entre d’ altres, amb la maquinària següent:

 • Rebaixadores, polidores i abrillantadores de superfícies (terrazo, marbre, granit, etc)
 • Aspiradors industrials de pols i aigua
 • Escombradores industrials, fregadores automatitzades i carros de neteja
 • Hidronetejadores a pressió, d’ aigua freda i aigua calenta
 • Elevadors verticals, plataformes i escales
 • Maquinària per a la neteja de moquetes i tapisseries
 • Màquines encoixilladores de parquet
 • Màquines de vapor
 • Compressors d’alta pressió per a la neteja de façanes

Sectors d’actuació de Servicris

A continuació es detallen els sectors d’ aplicació dels nostres serveis:

 • Sector acadèmic
 • Lleure
 • Sector sanitari
 • Sector alimentari
 • Hostaleria i restauració
 • Neteges de comunitats, pàrquings i urbanitzacions
 • Sector industrial
 • Sector de la construcció
 • Neteja viària
 • Sector financer i bancari
 • Sector serveis (oficines de qualsevol mida)
 • Sector serveis (grans serveis i comerços en general)
 • Centres esportius

Medi ambient

A Servicris, S.L.  estem permanentment preocupats pel medi ambient, per això hem desenvolupat el nostre compromís mediambiental.

En aquest sentit, a més de la progressiva substitució dels productes de neteja més agressius per altres amb igual eficàcia, però més respectuosos amb el medi ambient, ServiCris, S.L.  està integrant un sistema de gestió mediambiental (ISO 14001).

En els serveis de neteja i manteniment la majoria dels productes emprats són de baixa toxicitat, no reglamentats com a perillosos i sempre que sigui possible biodegradables.

Complim rigorosament amb les normatives legals aplicables a la gestió de residus. A Servicris supervisem la recollida i separació dels residus orgànics per a la seva correcta eliminació.

Prevenció de riscos laborals

Servicris compleix amb la Llei de protecció de Riscos Laborals

El nostre protocol de prevenció de riscos laborals compleix amb la legislació vigent: Llei de Protecció de Riscos Laborals 31/95, modificada per la Llei de Prevenció 54/03 i pel Reial decret 39/97. Davant l’ adquisició d’ un nou client, Servicris desenvolupa les accions de prevenció de riscos laborals:

 • Identificació i avaluació dels riscos del lloc de treball
 • Coordinació de l’avaluació de riscos al costat del client
 • Implantació de les mesures de seguretat en funció dels riscos
 • Formació als empleats sobre prevenció i seguretat
 • Adquisició d’ equips de protecció
 • Planificació de la prevenció i seguiment dels riscos detectats

Política de qualitat

Servicris disposa de la següent política de qualitat:

 • El nostre objectiu és la satisfacció de les necessitats del client, oferint sempre un servei adaptat a cadascun d’ells.
 • Proporcionar un tracte personalitzat als nostres clients.
 • El nostre equip humà és el principal valor de l’empresa. Fomentem en tot moment la formació i l’especialització dels nostres professionals.
 • Els nostres serveis estan controlats mitjançant un exigent nivell de qualitat, un cost ajustat i una gran puntualitat en els terminis de lliurament.
 • Innovació permanent en els recursos disponibles: materials emprats, maquinària i instrumental de neteja, tècniques de neteja, etc.
 • Prestem especial atenció a les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals.
 • Compromís mediambiental en la gestió de residus.

Control de qualitat

La nostra gestió de la qualitat és sens dubte l’aspecte que ha fet que Servicris  sigui un referent en el sector.

Per aquest motiu dediquem molts recursos al seguiment, control i supervisió dels serveis contractats. Els nostres supervisors i responsables tècnics de zona visiten regularment les instal·lacions dels nostres clients per avaluar i controlar el nivell de qualitat dels nostres serveis.

El nostre departament de control de qualitat realitza una important tasca d’auditoria interna i d’atenció externa al clàssic, contribuint preventivament i reactivament a la resolució de les possibles incidències del client.

Ens esforcem diàriament per aconseguir que Servicris sigui sinònim de qualitat en tots els nostres serveis. Per tal d’aconseguir aquests objectius tota l’estructura de l’empresa, des dels netejadors/es fins als supervisors, caps de secció, directors d’àrea, etc., treballem amb un estricte sistema de control de qualitat definit per la política de la nostra empresa.

Recursos humans

Servicris disposa d’ un equip humà compost de professionals altament qualificats i de plena confiança, responsable, experimentat i preparat en les tècniques i sistemes de neteja més actuals. El nostre equip humà és el valor més preuat de l’empresa. Realitzem una minuciosa selecció del personal, impartint permanentment formació tècnica i humana.

Comptem amb supervisors i encarregats amb la missió de supervisar la qualitat de tots els nostres treballs i de corregir qualsevol incidència.

Formació

Servicris desenvolupa un rigorós pla de formació a tots els nivells. Realitzem cursos de formació i especialització en l’ ús de maquinària, noves tecnologies, planificació i organització d’ equips, control de qualitat, prevenció de riscos laborals, etc.

La formació està directament supervisada per la direcció de Servicris qui vigila que no només estigui dirigida a la preparació tècnica, sinó també a les relacions humanes i socials, indispensables en el tracte amb el client.

Avaluació

Servicris realitza avaluacions periòdiques als seus treballadors amb l’ objectiu de garantir la qualitat dels processos i dels seus resultats, així com per aportar solucions a les eventuals incidències, tot això per tal de garantir la total satisfacció dels nostres clients i millorar contínuament la nostra metodologia de treball.

Treballa amb nosaltres

Servicris proporciona treball estable a un gran nombre de treballadors, afavorint la integració, la formació i el reciclatge. En els nostres processos de selecció prevalen les següents qualitats: professionalitat, rendiment, puntualitat, higiene, pulcritud i predisposició per aprendre i renovar-se permanentment. Amb aquesta orientació garantim l’enfocament dels nostres serveis al client amb total professionalitat i compromís.

Vols formar part del nostre equip? Contacta’ns omplint el següent formulari i adjuntant el teu CV.

Vols treballar amb nosaltres?

  Puja el fitxer amb el teu CV en format pdf, word (doc o docx) o jpg

  He llegit i accepto la Política de privacitat

  No vull rebre cap altra informació comercial de Servicris